-Specialist Levensloopbestendig Wonen-

advies@zwof.nl - 058 257 1238

 

U en uw koopwoning

U woont in een koopwoning of appartement en u hebt het daar zo naar uw zin dat u van plan bent daar zolang mogelijk te blijven wonen. Wanneer u door ziekte, ouderdom of eenzaamheid niet meer zo goed thuis kon of wilde wonen dan was een mogelijk alternatief het aloude "bejaardenhuis". Maar deze instellingen verdwijnen in rap tempo.Alleen wanneer zelfstandig wonen echt niet meer gaat komt u in aanmerking voor een plaats in een verpleeghuis.

 

Even anders bekijken

Het is even wennen maar het komt er op neer dat het verstandig is om eerder stil te staan bij uw woon- toekomst. Wanneer u gaat verbouwen is het goed alvast na te denken over later. Dat heeft overigens alleen maar voordelen. Want als u het in een keer goed doet staat u wat het huis betreft nooit voor verrassingen in geval van een onverwachte situatie.

 

Woning voorbereiden op de toekomst

Maar waar moet u dan precies aan denken. Hoe gaat in zijn werk, dat verbouwen met het oog op de toekomst. Waarmee houdt u rekening. Wat kunt u beter wel en wat moet u zeker niet doen. Ziet het er dan niet vreselijk uit? Het is heel logisch dat u twijfelt bij het maken van keuzes?

 

Een keer verbouwenis genoeg

Geeft u uw geld bij voorkeur ook maar een keer uit zodat u daarvan nu en later optimaal profijt hebt? Dan zult u met de juiste zaken rekening moeten houden. En nee, de kosten hoeven zeker niet hoog op te lopen. Juist niet want wij informeren u dusdanig en onafhankelijk, zodat u de juiste afwegingen kunt maken. Zo lossen we samen uw probleem op.

 

Ook in iedere levensfase zorgeloos, comfortabel én veilig wonen? Bel dan: 058 257 123

 

Welke "langer thuis blijven wonen" problemen kunnen wij voor u oplossen:

Specialist Levensloopbestendig Wonen - Verbouwen - Bemiddeling (Mantel)Zorgwoningen - Toetsen huidige en toekomstige woning